Installationer och upprustning av kraftverket i Bäckebo, Tallåsen.