Elinstallationer efter brandskada, Ljusdals kommunhus.